Home

Village Hall homepage

Fees & Enquiries

Regular Activities

Conditions of hire

Application to Hire

Trust Deed

Playing Field

Adre

 

Prisoedd

         

Llanon Village Hall and Playing Fields Committee

Pwyllgor Neuadd Bentref a Chaeau Chwarae Llanon

Charity Registration Number 523867.  Registration date 11 July 1966

Governing Document: Declaration of Trust dated 27 September 1965 

Trysorydd / Treasurer

Cadeirydd / Chairman

Ysgrifenydd / Secretary

Mr I Reed

Mr L Lloyd

Mr C Finch

GRADDFA PRISOEDD Mehefin 2014

GALL  DEFNYDDWYR RHEOLAIDD DRAFOD PRISOEDD HURIO

 

 DEFNYDDWYR YSBEIDIOL NEUADD BENTREF LLANNON

Adran A

A drefnwyd gan gymdeithas gwirfoddol (ag eithrio cyrff cynhoeddus), nid gydar amcan o godi arian preifat /masnach ag eithrio.dawnsfeydd a disgo.

Adran B

A drefnwyd gogyfer :-

1.      Amcanion masanachol.

2.      Cyrff cyhoeddus e.e. etholiadau

      3.Dawnsfeydd a disgo

Amseroedd

Bore 9y.b. i 1y.p.

Prynhawn 1y.p. i  6y.p.

Yr hwyr -  6y.h. tan 11.45y.h.

 

PRISOEDD:

Ystafell  

AMSEROEDD

ADRAN A

ADRAN B

Neuadd

Bore neu Brynhawn

18.00

26.40

Neuadd

6y.h.tan 10y.h.**

36.00

 

10y.h. -11.45 y.h.

18.00

Cegin*

Unrhyw  adeg

7.20

 

*Defnyddior gegin i bwyllgor yn unig  - 4.80 yr awr i adrannau A a B

** Pe defnyddid yr uchod ,gogyfer a pharatoi cyn y defnyddio, naill aI yn ystod y prynhawn neur hwyr, yna codir 9 yr awr yn ychwanegol.

 

D.S.    1. Pe gofynnir a chanieteir gwerthu diod yn y neuadd adeg yr amseraedd uchod, yna codir pris ychwanegol o 30 .  

2.Codir pris o 6 y sesiwn yn ychwanegol pan y canieteir cwn in y neuadd.

 

Llogir Neuadd: Cysyllter Tanya Sweeney  07921516190  ebost  tw3todd@btopenworld.com

LLOGIR NEUADD

 CANIETEIR LLOGIR NEUADD AR Y AMODAU AR TELERAU CANLYNOL

 1 Disgwylir i ddefnyddwyr y neuadd dalu ar y diwrnod, neu cyn gynted a phosibl, ar  l  dyddiad y llogi..

 2 Disgwylir I ddefnyddwyr y neuadd adael yr adeilad yn daclus a thestlus

 3 Defnydd Diod :
a) gyda chaniatad a chytundeb penodol pwyllgor y neuadd yn unig

 b) Gall a bar felly gael ei osod yn y gegin ar yr amod nad oes bwyd yn cael ei baratoi ,ei drin nai weini yno.Rhaid gosod y bar;i ffwrdd or gegin adeg paratoi, trin a gweini bwyd

 c)Ni chaniateir gosod y bar cyn 6y.h. a rhaid  gorffen y gwasanaeth cyn 11.45y.h. heblaw o dan amodau arbennig a drefnwyd ac a ganiatawyd eisoes gan bwyllgor y neuadd

Prisoedd  :- Codir pris 30 yn ychwanegol am ddefnyddior bar yn neuadd y pentref ynghyd r  prisoedd a ofynnir yn arferol  am hurior neuadd. 

 

Webmaster       Copyright & Privacy     Last Updated 10 May 2018