Home

Council Home

     

Cartref

Ty Cyngor

     

CYNGOR CYMUNED LLANSANTFFRAED COMMUNITY COUNCIL

ANNUAL RETURN FOR YEAR ENDED 31 MARCH 2007

FFURFLEN FLYNYDDOL AR GYFER FLWYDDIN A DDAETH I BEN 31 MAWRTH 2007

  Year ending/Blwyddyn a ddaeth i ben  
 

31/03/2003

31/03/2004

31/03/05

31/03/06

31/03/07

 
 

 
Balances brought forward

13,483

15,682

18,895

19,423

23,963

Balansau a ddygwyd ymlaen
(+) Annual precept

7,421

7,526

7,621

8,117

8,350

(+)Praesept Blynyddol
(+) Total other receipts

2,539

2,636

2,950

5,949

18,796

(+) Cyfanswm derbyniadau eraill
(-) Staff costs

1,458

1,544

1,532

1,535

1,896

(-) Costau staff
(-) Loan interest/capital repayments

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

(-)Llog benthyciadau/daliadau cyfalaf
(-) Total other payments

6,303

5,405

8,511

7,991

34,570

(-)Cyfanswm taliadau eraill
(=) Balances carried forward

15,682

18,895

19,423

23,963

14,643

(=) Balansau a ddygwyd ymlaen ar ddiwedd y flwyddyn
             
Total cash & investments

15,682

18,895

19,423

23,963

14,643

Cyfanswm buddosddiadau ac arian parod
Total fixed assets and long term assets

611

642

665

2,016

27,755

Cyfanswm asedau sefydlog ac asedau hir dymor
Total borrowings

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

Cyfanswm benthyciadau

   Diweddariad olaf  16/04/14        Hawlfraint & Cyfrinachol                                                                       Last updated   16/04/14        Copyright & Privacy     Webmaster