Home Council home        
Cartref Ty Cyngor        

CYNGOR CYMUNED LLANSANTFFRAED COMMUNITY COUNCIL

Dengys y canlynol rhai ystadegau o gyfrifiad 1991 gan Ddosbarth Polisi ac Ymchwil adran Gynllunio Cyngor Sir Dyfed. Some Statistics for Llansantffraed Community taken from the 1991 Census by the Policy & Research Section, Dyfed County Planning Department
Poblogaeth preswyl 1082 Usually resident population Number of households 436 Nifer o Aelwydydd
Oedran 0-15 207 Aged 0-15 Single parents 8 Rhiant sengl
Oedran pensiwn 289 Pensionable age Children of above 9 Plant yr uchod
Oedran 18-pensiwn 563 Aged 18-pension Pensioners living alone 86 Pensiwnwyr yn byw wrth eu hunain
Siaradwyr Gymraeg 682 Welsh speaking Dwellings 508 Tai
Weithiol 440 Economically active Owner occupied 344 A Pharchennog Preswyl
Anweithrodol 433 Economically inactive Private rented 29 Ar Rent-Preifat
Di-waith 25 Unemployed Rented with job/business 10 Ar Rent trwy Gyflogaeth/ gyda Busnes
Salwch tymor hir sy'n caethiwe 179 Limiting long term illness Rented-Housing Association 3 Ar Rent-Cymceithas Tai
Rented-Local Authority 46 Ar Rent-Cyngor
Cliciwch er mwyn cysylltu ag ystadegau cyfrifiad 2001 a 2011 yn WARD Llansantffraed sy'n cynnwys Cyngor Gymuned Dyffryn Arth hefyd.   Click on the link for statistics from the 2001 and 2011 census for the Llansantffraed WARD which includes the community of Dyffryn Arth.

   Diweddariad olaf  16/04/14        Hawlfraint & Cyfrinachol                                                                       Last updated   16/04/14        Copyright & Privacy     Webmaster