Home

         

Adre

         

Will society secretaries please send items of news / forthcoming events to the webmaster

Ysgol Llannon    Sioe Nadolig/ Christmas Show

 at Llanon Village Hall

6:30pm on 13 December 2018

.......................................

PWYLLGOR NEUADD PENTREF/ CAE CHWARAE LLANON

 CYFARFOD BLYNYDDOL

27ain TACHWEDD, 7.30 y.h. YN Y NEUADD

 Beth hoffech weld yn y Neuadd ac ar y Cae Chwarae?

Diddanu Ychwanegol?, Cyngherddau?, Dramau?,Ffilmiau?,

Dawnsio Polyn?, Badminton?, Tenis Bwrdd?

 Criced? neu Bas Bel? yn y Cae Chwarae

Dewch iír Cyfarfod aích Syniadau, Gwnewch Argymhellion, Achwyniwch, Ymunwch aír Pwllgor, Newidiwch bethau.

Maeír Neuadd /Cae Chwarae yno,er eich lles , ond dewch i ddweud wrthom beth yw eich dymuniadau ac felly ein cynorthwyo i gyrraeddd y nod, er budd yr holl bentref.

Dewch ímlaen, rhowch gynnig arni!

  

           LLANON VILLAGE HALL and PLAYING FIELD COMMITTEE

ANNUAL GENERAL MEETING

NOVEMBER 27th AT 7.30P.M. IN THE HALL

 What would you like to see in the Hall and on the Playing Field?

More Entertainment ?, Concerts?, Drama?, Films?, Pole Dancing?, Badminton?, Table Tennis ?.  Cricket? or Baseball? on the field.

Come to the Meeting and Make Your Suggestions, Complain, Join the Committee, Change things.

The Hall and Playing Field are there for you but you have to come and tell us what you want and help to achieve it for the whole village.

Go on, give it a try! 

...............................

Llansantffraed Church Coffee Morning

Saturday 24th November from 10am

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Llansantffraed History Society Meeting in the Reading Room

Monday November 5th at 7:30pm

Richard Ireland will give a talk on "Wooden Horses and Dead Vermin"

All welcome. Visitors fee £1:50 including tea and biscuits

.....................................

...........................................

 

Read the first Llan-non Village Newsletter by clicking the link below

news/Llanon Newsletter 1.pdf

....................................

 

 

 

 

 

email postmaster@llanon.org.uk

 Home     Diweddariad olaf  29/10/18        Hawlfraint & Cyfrinachol                                                                       Last updated   29/10/18        Copyright & Privacy     Webmaster